Ispiši ovu stranicu

Idiopatske skolioze i principi korekcije za djecu i odrasle

Skolioze su heterogena grupa bolesti kod koje dolazi do krivljenja kralježnice u više smjerova. Termin potiče još od Hippocrata što znači iskrivljenje, a kod Galena ga koriste kao skretanje u stranu. Nemorfološke skolioze predstavljaju skretanje dijela kralježnice u lijevo ili desno čiji je uzrok funkcionalan ( npr. skraćenje mišića , kraća noga i.t.d)

Prava, morfološka skoilioza predstavlja kompleksnu trodimanzionalnu deformaciju kralježnice i trupa koja se pojavljuje u naizgled zdrave djece , a ovisi od više čimbenika , može ući u progresiju tijekom jednog od perioda brzog rasta ili kasnije u životu (M Rigo).

Bolest se definira ako je ugao krivljenja veći od 10 st. Cobba i obavezno s rotacijom. Mada se ugao može zabilježiti i manji od 10 st ali s faktorima rizika za progresiju. Progresija je češća u djevojčica. Ako je progresija brza i ako se skolioza ne liječi mogu nastati bolovi biomehaničke promjene grudnog koša što umanjuje ukupni kapacitet za aktivnosti za posao, i umanjuje kvalitetu života, uz vrlo važni estetski aspektu ove bolesti.

Preuzmite pdf dokument s cijelim člankom "Idiopatske skolioze i principi korekcije za djecu i odrasle"