Individualne vježbe s terapeutom

Individualna vježba terapeutom za djecu i odrasle je procedura koja koristi pokret u prevenciji, liječenju i funkcionalnom osposobljavanju osoba s različitim bolestima. Kineziterapija čini temelj u rehabilitacijskoj medicini djece i odraslih. Pravilan i učinkovit pokret uključuje pravilan rad mnogih sustava i organa kao što su: mozak, produžena moždina, leđna moždina, periferni nervi, njihov spoj sa mišićima, sam mišić, ligamenti, tetive, kosti i zglobovi. Stoga su i brojne i različite bolesti koje oštećuju taj sustav neizostavno uključene u program vježbi i osposobljavanja.

individualne vježbe

U našoj ordinaciji postoje individualne vježbe koje se provode do potpunog oporavka ako se radi o akutnim bolestima kao stanja nakon ortopedskim operacija ili trauma. Nadalje to su programi vježbi koje se provode u različitim vremenskim periodima 2-3 puta tjedno, najčešće kod kroničnih stanja kao dekompenziran artroze zglobova, Parkinsonova bolest, ili poremećaja ravnoteže. Zatim vježbe koje provodimo u smislu edukacije u trajanju od 2-3 puta.Preventivne individualne vježbe sa terapeutima koristimo kod zdravih osoba oba spola svih uzrasta koji žele poboljšati status svojeg mišićno koštanog sustava, a nisu u stanju pratiti grupu ili se vremenski ne mogu tome prilagoditi. Takve vježbe provodimo kroz cijelu godinu.

Prije početka vježbi evaluira se:

 • Opseg kretnji aficiranih zglobova
 • Snaga mišića, spretnost brzina na EN-TREEN aparatu
 • Biomehanika posture i hodanja
 • Održavanje balansa i propriocepcija
 • Hod i njegove nenormalnosti

vježba istezanja

Zadani cilj rehabilitacije

Na temelju uvida u stanje bolesnika postavlja se cilj koji treba ostvariti i vrijeme za koji se cilj treba postići. Zadani ciljevi moraju biti u skladu za zahtjevom bolesnika ali zavise i od stupnja oštećenja

Ostvarenje cilja se mora pratiti tijekom vježbanja  putem MMT (manualnog mišićnog testa), mjeri se brzina hoda na 8 metara, mjeri se Barthelov indeks ili HAQ (Health Assesment Quastionari), a bol se prati na VAS-u (vizualnoj skali za bol od 0-10 cm).

Primjenjuju se različite metode i tehnike:

 • Vježbe istezanja i tehnike PIR-a (postiizometrička relaksacija)
 • Vježbe snaženja i izdržljivosti uz otpore bućicama i elastičnim trakama
 • Vježbe propriocepcije
 • Vježbe balansa na balansnoj dasci, trampolinu
 • Vježbe na lopti
 • Vježbe na EN-TREEN puli aparatu
 • PNF tehnike (Proprioceptivna neuromišićna facilitacija)
 • Bobath metoda za djecu i odrasle
 • Mulligan tehnike
 • Pilates tehnike
 • Kineziotaping

NOVOST !

POSEBNE POGODNOSTI

 • Ako imate karton i pregled specijaliste fizijatra i trebate čekati dulje od 30 dana, kod nas možete odmah dobiti predloženu fizikalnu terapiju s optimalnim trajanjem svake od procedura prema našem cjeniku.
 • Ako ponovite fizikalnu terapiju u razdoblju unutar 6 mjeseci od zadnje fizikalne terapije ostvarujete popust od 30%.
 • Ako u jednom duljem vremenskom razdoblju dolazite na individualne vježbe s terapeutom ili dolazite na masažu svaki trinaesti tretman vam je besplatan.
 • Vaše račune možete plaćati svim vrstama kartica. Ako plaćate putem kartica PBZ i American Expressa možete plaćati do 6 rata bez kamata.

HRLP

U našoj ordinaciji je sjedište Hrvatske liga protiv reumatizma ogranak za  Istarsku županiju (HLPR). Udruga  je utemeljena  1998. godine i vodi je doktorica Vlasta Urban Tripović. Okuplja preko 3000 članove iz cijele Istarske županije. Svojim brojnim aktivnostima promovira bolje zdravlje i skrb  za reumatske bolesnike . Surađuje sa brojnim udrugama i institucijama što predstavlja  doprinos  naše  ordinacije široj zajednici. Sve aktivnosti u Ligi su volonterske, a za korisnik besplatne

Aktivnosti HRLP za 2013. godinu

Akcije Lige u 2012. godini

više...

KLUB REUMATIČARA

TESTIRAJTE SE!

Kako možemo sami  odrediti  intenzitet vježbanja ili  aktivnosti?

Provjerite da li imate visok, srednji ili mali rizik za osteoporozu!

Testirajte vaše mogućnosti

Testirajte se da li imate Parkinsonovu bolesti ili neki drugi ekstrepiramidalni poremećaj

Copyright 2012. - Ordinacija za fizikalnu medicinu, reumatologiju i rehabilitaciju Dr. Vlasta Urban Tripović