Ispiši ovu stranicu

Nueromišićna elektrostimulacija

Elektrostimulacija neuromišićnih struktura je metoda kojom određenom vrstom struja izazivamo mišićnu kontrakciju. Kada stimuliramo više grupa mišića koji sudjeluje u jednom kompleksnom pokretu tada govorimo o funkcijskoj neuromišićnoj stimulaciji. Elektrostimulacija se primjenjuje za slijedeća oštećenja:

  • Stimulacija mišića kod oduzetosti perifernih nerava
  • Stimulacija kod oduzetosti nakon cerebrovaskularnog inzulta
  • Stimulacija mišića kod kongenitalnih, neuromišćnih i idiopatskih skolioza u djece i adolescenata.
  • Stimulacija atrofirane (oslabljene) muskulature nakon trauma i operacija
  • Toniziranje mišićnih grupa (stomak, bedra, nadlaktica…)

Raspolažemo s više vrsta aparata: s točkastim elektrodama za stimulaciju muskulature lica kod pareza n.facialisa, dvokanalni aparti za stimulaciju pojedinačnih mišića i višekanalne aparate s remote control sustavom za funkcijsku stimulaciju više grupa mišića na jednom ekstremitetu.